Ofte stillede spørgsmål

Hvad tjener en mystery shopper?

Det afhænger helt af opgaven. Nogle opgaver er udlægsopgaver, hvor vi refunderer dit køb, og du kan beholde varen. Andre opgaver giver et honorar fra 100 til 500 kr. Vi forsøger at beregne en timeløn for opgaverne, så man kan tjene +130 i timen. Derfor er mystery shopping ikke et job, som man bliver rig af – kun på spændende oplevelser.

 

Skal jeg selv betale noget?

Det afhænger igen af opgaven. Er der tale om en opgave, hvor vi kræver, at du f.eks. køber et brød, en kop kaffe, en klipning, et værkstedsbesøg eller noget andet, refunderer vi altid dit køb/udlæg. Der er altid sat en beløbsgrænse du må gå op til, og du skal uploade din bon, for at få pengene refunderet. Er der tale om større udlæg, kan vi udbetale et á conto beløb inden opgaven påbegyndes. De specifikke detaljer er forklaret i briefingen til opgaven.

 

Kan jeg komme på fuld tid?

Nej. Se punktet om ansættelsesforhold herunder. Mystery shopping er hverken et fuld- eller deltidsjob.

 

Kan jeg være på overførselsindkomst og samtidig arbejde hos jer?

Vores erfaring er, at det ikke er noget problem at arbejde som Mystery Shopper eller interviewer hos os samtidig med, at du er på overførselsindkomst. Det er dog vores oplevelse, at eksempelvis a-kasser kan have forskellige holdninger til dette, så vi vil altid anbefale, at du tager kontakt til din sagsbehandler og sikrer dig, at det ikke er et problem.

 

Kan jeg få et fleksjob som Mystery Shopper?

Da vi ikke kan love dig et bestemt antal timer om ugen, er det vores erfaring, at det ikke er en mulighed. Vi vil derfor også altid anbefale, at du kontakter din kontaktperson for at sikre dig, at det ikke udgør et problem.

 

Hvordan er mit ansættelsesforhold?

Som Mystery Shopper eller Interviewer bliver du hyret til at udføre specifikke opgaver fra gang til gang uden at være i et fast ansættelsesforhold. Du betragtes derfor som freelance medarbejder. Det betyder bl.a., at du ikke er bundet af nogen ansættelseskontrakt, og derfor heller ikke er underlagt nogen overenskomst. Du er derfor ikke forpligtet til at tage de opgaver, som vi tilbyder, og du kan i princippet stoppe som Mystery Shopper eller Interviewer med dags varsel. Der indeholdes ikke A-skat af dit honorar, og du vil derfor ikke optjene feriepenge og pension af det honorar, du får udbetalt for dine opgaver.

 

Indberetter I udbetalingerne til SKAT?

Ja. Som freelancer er du rent skattemæssigt at betragte som honorarmodtager. Det betyder, at din løn bliver udbetalt som honorar og dermed er skattepligtig B-indkomst. Servicemind oplyser SKAT om udbetalingen af honoraret, så SKAT vil i slutningen af skatteåret have oplysningerne om, hvor meget du har fået udbetalt som B-indkomst. For at undgå at skulle betale restskat, vil det være en god idé at forskudsregistrere din B-indkomst. Det kan være vanskeligt at forudse, hvor mange opgaver du vil komme til at lave resten af året. Derfor kan det være en god idé løbende at registrere din B-indkomst i takt med, at du får dine udbetalinger.

 

Skal jeg også indberette udlæg til SKAT?

Nej, udlæg er ikke skattepligtig indkomst som f.eks. honorarer. Hvis du eksempelvis har haft udlæg ifm. et restaurantbesøg, er de penge du får refunderet ikke skattepligtig indkomst og skal derfor ikke indberettes til SKAT.

 

Hvordan indberetter jeg B-indkomst?

For at indberette B-indkomst skal du logge på skat.dk og gå ind under forskudsopgørelse. Under punkt 210 skriver du, hvad du enten har fået, eller hvad du forventer at få af honorarer i det pågældende år.

 

Skal jeg bruge en frigørelsesattest?

Måske – spørg din a-kasse. Som freelancer har du netop ikke en ansættelsesaftale (derfor burde du heller ikke behøve en frigørelsesattest).

 

Optjener jeg feriepenge?

Nej, ved udbetaling af B-indkomst trækkes der ikke A-skat, AM-bidrag og ATP, og der beregnes ikke feriepenge.

 

Hvordan ved SKAT, at jeg har haft B-indkomst, når jeg ikke har indberettet?

Vi underretter SKAT om udbetalinger af al B-indkomst. Du er selv ansvarlig for at forskudsregistrere din B-indkomst.

 

Kan jeg få kørepenge eller trække kørsel fra?

Nej, når du modtager honorarer, der er B-indkomst, kan du ikke modtage skattefri rejsegodtgørelse. Du kan heller ikke få fradrag med standardsatserne. I stedet kan du trække dine faktiske (rejse)udgifter fra, som du har haft i forbindelse med erhvervelsen af honoraret. Udgifterne, du trækker fra, skal du kunne dokumentere, og de må ikke overstige honoraret. Du skal bruge rubrik 29 på årsopgørelsen og rubrik 425 på forskudsopgørelsen. Men spørg altid SKAT.

 

Har jeg krav på løn, hvis jeg bliver syg og ikke kan udføre en opgave?

Nej. Som freelancer er du ikke omfattet af hverken overenskomst eller Funktionærlovens regler for løn under sygdom. Du vil derfor ikke få udbetalt løn, hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at udføre en opgave.

 

Er jeg forsikret hos jer?

Nej. Når du er freelancer og arbejder efter et honorar eller på faktura, skal du selv sørge for at være forsikret i arbejdstiden, for din almindelige fritidsforsikring dækker dig ikke, når du er på arbejde. Du kan købe en forsikringspakke, der indeholder de basisdækninger, du har brug for. Det kan f.eks. være brand-, tyveri- og vandskade – men også skader, du forvolder på andre (erhvervsansvar), og hvis du selv kommer til skade på arbejdet (arbejdsskadeforsikring). Spørg dit forsikringsselskab hvis du er i tvivl.

 

Er jeg underlagt en tavshedspligt eller konkurrenceklausul?

Hos os er du ikke bundet af nogen ansættelseskontrakt eller konkurrenceklausul. Ved at melde dig som mystery shopper i vores system, har du dog accepteret vores freelanceaftale (vores etiske kodeks) som du kan læse her.

 

Hvornår får jeg mit honorar?

Honorar er til rådighed på din konto den sidste hverdag i måneden.

 

Hvortil kommer mit honorar?

Honorar og evt. udlæg overføres til det kontonummer, du har oplyst inde på din profil.

 

Hvornår er jeres lønperiode?

Vores lønperiode går fra den 18. til den 17. hver måned. Det betyder, at et opgave foretaget den 21. I måneden først udbetales måneden efter.

 

Må jeg lave besøget sammen med mine andre indkøb?

Måske. Spørg hvis du er i tvivl. Det er altid et krav, at du kan fokusere 100% på opgaven og er du på shoppetur i forvejen, kan det på nogle typer opgaver virke mere naturlig.

 

Hvor havner mit spørgeskema?

Som mystery shopper skaber du værdi for vores kunder, hvad enten du skal foretage et køb eller bare lade som om. Efter vi har korrekturlæst dit skema, kommer dine observationer tilbage til vores kunder, så det er vigtigt, at du er meget omhyggelig og giver kommentarer, som medarbejderen og butikken kan bruge til noget.

 

Hvad er forskellen på mystery shopping og exit interviews?

Som beskrevet hjælper vi andre virksomheder, med at arbejde med og undersøge kundeoplevelsen. I den forbindelse er der to veje man kan gå. Man kan spørge kunderne foran butikken (exit interviews), eller man kan sende en konsulent ud for anonymt at vurdere butikken (mystery shopping).

 

Hvordan skal jeg forholde mig til interviewopgaver?

Vores kunder stiller forskellige krav til os. Ved nogen skal du bære profilbeklædning, hvor andre accepterer almindeligt pænt tøj. Du skal enten interviewe kunderne rundt omkring i butikken, eller møde dem når de har færdiggjort et køb. Dette sker ud fra et spørgeskema, der afvikles på din medbragte smartphone eller tablet. Du skal uden ophold kontakte så mange kunder som mulig. Du skal altid kontakte os, når du har læst briefingen, inden du starter en opgave.

 

Kan jeg selv slette min profil?

Nej – af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke selv slette sin profil, men man kan få den deaktiveret. Send en e-mail til os via systemet eller på shopper(snabel-a)servicemind.com så klarer vi det for dig.

 

Fandt du ikke hvad du søgte?

Så kan du kan altid ringe til os på +45 8933 7070 eller skrive en e-mail på shopper(snabel-a)servicemind.com.

Læs mere om at blive mystery shopper.