Vores freelanceaftale

Det er vigtigt, at der er helt klare retningslinjer mellem os. Derfor skal alle freelancere (mystery shoppere og interviewere) leve op til vores regler og standarder om ærlighed, professionalisme, etik og fortrolighed – vores etiske kodeks. Forstår og overholder du vores regler, er vi sikker på, at vi får et langt og spændende samarbejde med dig.

Hvis du vil arbejde hos os, skal du accepterer følgende etiske kodeks:

 1. Jeg bekræfter, at jeg er over 18 år og har et dansk CPR nummer.
 2. Jeg lader aldrig en anden tage/udføre en opgave for mig.
 3. Jeg vil ikke forfalske eller misinformere i afrapporteringen.
 4. Jeg vil leve op til alle fortrolighedsaftaler og beskytte Serviceminds kunder og Serviceminds fortrolighed. Det betyder blandt andet, at jeg ikke deler nogle former for information om kunder, briefings, spørgerammer, telefonopkald, interviews eller resultater etc. med andre. Ligeledes deler jeg heller ikke oplysninger om vederlag og kompensation for at udføre opgaverne.
 5. Jeg påtager mig ikke en opgave for en virksomhed, som jeg selv, et familiemedlem, eller en af mine venner arbejder for eller har arbejdet for inden for de sidste 3 mdr.
 6. Jeg accepterer, at jeg forpligter mig til at afrapportere til eller før deadline, eller at informere Serviceminds ansvarlige projektleder så hurtigt jeg kan inden deadline om, at jeg er forhindret i at udføre min opgave – uanset årsagen.
 7. Jeg accepterer at foretage/besvare opkald eller e-mails inden for 48 timer efter besøget, medmindre jeg er blevet briefet om andet af Servicemind.
 8. Jeg accepterer, at jeg skal udføre opgaverne efter bedste evne, med ærlighed og integritet.
 9. Jeg er indforstået med, at forblive høflig over for alle ansatte og ikke stille negative/kritiske spørgsmål eller udtrykke utilfredshed eller opføre mig på en negativ facon under opgaven. Jeg prøver ikke at fremprovokere fejl eller opførsel fra medarbejderne, der ikke er i overensstemmelse med den pågældende virksomheds standarder og regler.
 10. Jeg udfører kun besøg efter at have læst briefingen og spørgsmålene i spørgeskemaet grundigt. Dette gælder for hver eneste opgave, også selvom du tidligere har gennemført en lignende opgave.
 11. Jeg forpligter mig til ikke at udføre opgaver under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin, der kan påvirke min evne til at udføre opgaven korrekt.
 12. Jeg indvilliger i at gemme information/noter i relation til mystery shopping besøget i mindst 60 dage, for det tilfælde at vi eller kunden har spørgsmål angående besøget.
 13. Jeg kontakter aldrig kunden direkte uden skriftligt samtykke fra Servicemind.
 14. Jeg vil passe på mine loginoplysninger (brugernavn og password) og udvise ekstra påpasselighed, såfremt jeg logger på fra andre computere end min egen.
 15. Som mystery shopper forbliver jeg anonym, medmindre andet er udtrykt af projektlederen eller fremgår af briefingen. Jeg optræder naturligt og diskret som en helt almindelig kunde og fotodokumenterer ikke noget, med mindre det er nævnt i briefingen.
 16. Som interviewer starter du normalt med at give dig selv til kende. Når du er hos kunden, repræsenterer du både kunden og Servicemind. Vi forventer derfor, at du fremtræder velsoigneret i rent, pænt og præsentabelt tøj og ikke ryger/damper eller tygger tyggegummi.

Når du under oprettelsen accepterer vores etiske kodeks, erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret at følge reglerne og Serviceminds standarder om ærlighed, professionalisme, etik og fortrolighed.

Læs mere om at blive mystery shopper.